O ČAAA

Asociace byla založena v roce 1998 na Kladně. Činností a posláním asociace je především:

1. Propagovat amatérskou autodráhu v různých formách a na celém území ČR.

2. Reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích.

3. Spolupracovat s podobnými zahraničními sdruženími, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností členů Asociace.

4. Hájit zájmy a práva členských klubů.

5. Zajišťovat poradenskou činnost a pomoc pro členy asociace v oblasti legislativy, metodiky, ekonomiky a materiálního zabezpečení při jejich činnosti.

6. Koordinovat a zastřešovat spolupráci jednotlivých členů na společných projektech, které asociace organizuje nebo na nich spolupracuje.

7. Vytvářet dokumenty, pravidla, směrnice a řády týkající se chodu asociace, nebo společných zájmů klubů sdružených v asociaci.